Casing, Tubing ve Tij

Yeraltı Sondajlarında Kullanılan Casing, Tubing, Tij Borusu ve Casing Aksesuarları Çeşitleri

Casing Boruların Yaygın Kullanım Alanları Nelerdir?

Casing olarak da adlandırılan sondaj çelik muhafaza boruları genellikle yer altı sıvılarının üretimi projelerinde, sondaj kuyularının hasar görmesini engellemek ve korumak amacı ile muhafaza boruları olarak kullanılır.

Söz konusu boru tipi genel olarak yeraltında bulunan petrol, doğalgaz, jeotermal ve tuz gibi maddelerin yer üstüne çıkarılmasında kullanılarak, ekonomiye önemli destek sağlanması açısından kayda değer katkılar sunar.

API (American Petroleum Institute) standartlarına uygun olarak yeterince dayanıklı bir yapıda üretilen casing borular, ilgili alanda yürütülen yeraltı delme ve kuyu açma gibi faaliyetler esnasında bazı doğal unsurlardan doğabilecek zararlara karşı toprak ve kayalardan oluşan kuyu duvarlarını korumakta kullanılır.

Sanayide ve birçok alanda kullanılan petrol, doğalgaz, sıcak su, tuz gibi yeraltı zenginliklerinin yer üstüne çıkarılmasında ve madenlerin yerlerinin belirlenmesi için yapılan sondajlarda casing boruların katkısı büyüktür.

Tubing Boruların Yaygın Kullanım Alanları Nelerdir?

Sondaj sonrasında ulaşılan özellikle petrol ve sıcak su gibi, kendi iç basıncı ile yer yüzüne çıkamayan, yeraltı sıvılarının bir pompa vasıtası ile yeryüzüne çıkarılması için casinglerin içinden kuyuya üretim amaçlı indirilen borulardır.

Çalışma derinliği, sıcaklık, basınç ve ortamın kimyasal şartlarına uygun olan ve ortam basıncına karşı, çekme mukavemeti yeterli olarak, uluslararası sondaj standartlara uygun olarak imal edilen tubing üretim boruları, yeraltı sıvılarının veya bu amaçla sıvılaştırılan tuz gibi bazı katı malzemelerin yeryüzüne iletilmesinde kullanılır.

Tij Boruların Yaygın Kullanım Alanları Nelerdir?

Sondaj borusu veya matkap borusu olarak da adlandırılan tijler, uçlarındaki matkap ile toprağı delerek, yer altı kaynaklarına ulaşabilmek için kullanılan borulardır. Sondaj başlangıcında, kurulan sondaj kulesinden indirilen ilk borulardır ve uçlarına takılan matkaplar ile sondaj kuyusunu delme görevi gerçekleştirilir.

Delme sırasında ortaya çıkan toprağın dışarı atılabilmesi için boru içinden kuyu dibine sondaj sıvısı pompalanır. Bu sıvı kazma sırasında oluşan toprak ve çakıl malzemeyi boru ve kuyu duvarı arasındaki boşluktan yukarı taşır. Kullanım şartlarının zorluğuna uygun olarak, çeşitli boyutlarda, güçlerde ve duvar kalınlıklarında tij borusu ile sondaj yapılır.

Tijlerin sondaj ekibi tarafından birbirlerine eklenerek kuyuya indirilmesi ile sondaj işlemine başlanmış olur. Tij boruları, su sondajları, maden arama sondajları, jeotermal sondajları, denizaltı sondajları ve derin deniz sondajlarında sıklıkla kullanılır.

Casing Aksesuarları Nelerdir?

Casing dizgisinin oluşturulması ve kuyuya sabitlenmesi sırasında boruya bağlanan ve birlikte çalışan ekipmanı tanımlamak için kullanılan genel bir terimdir. Yaygın olarak kullanılan bu aksesuarlar arasında casinglerin kuyuya indirilirken beton ile kuyu duvarına sabitlenmesi sırasında kullanılan merkezleyiciler alt-üst tapalar, kılavuz uçlar, yüzer yakalarlar ve çimento sepetlerine verilen isimlerdir.